بهترین سریال یا برنامه تلویزیونی نیمه نخست سال ۹۹

این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 2 سال پیش).

بهترین سریال یا برنامه نیمه نخست سال ۹۹ تلویزیون از نظر شما کدام است ؟

عصرجدید
30.74%
دورهمی
27.75%
پایتخت 6
21.68%
بچه مهندس 3
13.99%
زیرخاکی
2.71%
نون خ 2
2.52%
فرمول یک
0.42%
سایر
0.20%

مهدی مقصودی