بهترین سریال یا برنامه تلویزیونی نیمه نخست سال ۹۹

این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از ۲ سال پیش).

بهترین سریال یا برنامه نیمه نخست سال ۹۹ تلویزیون از نظر شما کدام است ؟

عصرجدید
۳۰.۷۴%
دورهمی
۲۷.۷۵%
پایتخت ۶
۲۱.۶۸%
بچه مهندس ۳
۱۳.۹۹%
زیرخاکی
۲.۷۱%
نون خ ۲
۲.۵۲%
فرمول یک
۰.۴۲%
سایر
۰.۲۰%

مهدی مقصودی