برچسب ها : تغییر شماره شبکه نهال

آخرین تغییرات فنی تلویزیون برنامه های تلویزیونی و نمایش خانگی برنامه های صداوسیما تغییرات فرستنده ها

تغییر چینش شبکه های کودک ، نسیم و تهران

FTD ،تغییر چینش شبکه های کودک ، نسیم و تهران در ادامه تغییرات صداوسیما،شبکه های تهران، پویا و نسیم در لیست شبکه های تلویزیونی جابه جا میشوند. نظربه تغییر چینش شبکه‌های تهران، پویا و نسیم در لیست شبکه‌های تلویزیونی، لازم است برای به‌روزرسانی از روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه، در تنظیمات گیرنده، یک بار جستجوی مجدد […]بیشتر بخوانید