برچسب ها : شبکه چهار اچدی می شود

آخرین تغییرات فنی تلویزیون اخبار

شبکه های چهار و آموزش بزودی HD می شوند

FTD ،شبکه های چهار و آموزش بزودی HD می شوند معاون سیما در بازدیدهای جداگانه ای از شبکه های چهار، آموزش و قرآن و معارف، در جمع مدیران شبکه ها و گروه های برنامه ساز آن ها، متناسب با ماموریت هر شبکه اهداف تحولی را مرور و بررسی کرد. برای مشاهده اخبار جدید سینما ، […]بیشتر بخوانید