برچسب ها : فیلم سینمایی جدید شبکه یک

دوبله سینما و فیلم های تلویزیون

فیلم سینمایی «عملیات ناپلئون» برای شبکه یک دوبله شد

فیلم سینمایی «عملیات ناپلئون» برای شبکه یک دوبله شد به گزارش فناوری و تلویزیون دیجیتال،سینمایی «عملیات ناپلئون» با گویندگی ۲۹ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد. برای مشاهده اخبار جدید سینما ، تلویزیون ،‌ فناوری و … ما را در فضای مجازی به […]بیشتر بخوانید

دوبله سینما و فیلم های تلویزیون

فیلم سینمایی «جنگجویان دلیر» برای شبکه یک دوبله شد

فیلم سینمایی «جنگجویان دلیر» برای شبکه یک دوبله شد به گزارش فناوری و تلویزیون دیجیتال،سینمایی «جنگجویان دلیر» با گویندگی ۱۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد. برای مشاهده اخبار جدید سینما ، تلویزیون ،‌ فناوری و … ما را در فضای مجازی به […]بیشتر بخوانید

دوبله سینما و فیلم های تلویزیون

فیلم سینمایی «گرن توریسمو» برای شبکه یک دوبله شد

فیلم سینمایی «گرن توریسمو» برای شبکه یک دوبله شد به گزارش فناوری و تلویزیون دیجیتال،سینمایی «گرن توریسمو» با گویندگی ۲۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد. برای مشاهده اخبار جدید سینما ، تلویزیون ،‌ فناوری و … ما را در فضای مجازی به […]بیشتر بخوانید

دوبله سینما و فیلم های تلویزیون

دوبله فیلم سینمایی «جایی در انتهای ریل ها» برای شبکه

FTD ،دوبله فیلم سینمایی «جایی در انتهای ریل ها» برای شبکه یک سینمایی «جایی در انتهای ریل ها» با گویندگی ۲۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد. برای مشاهده اخبار جدید سینما ، تلویزیون ،‌ فناوری و … ما را در فضای مجازی […]بیشتر بخوانید