جدول پخش مدرسه تلویزیونی

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی

آغاز مدرسه تلویزیونی از هفته آینده

جدول پخش مدرسه تلویزیونی

شما می توانید با مراجعه به کانال تلگرامی ما از آخرین اخبار سینما ، تلویزیون ، بازی ها و … اطلاع پیدا کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک نمایید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز یکشنبه ۲۰ مهر

شبکه آموزش

? ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

? ساعت ٨ تا ۸:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

? ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

? ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سرویس چرخ خودرو -پودمان یک رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای

? ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

? ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای


پایه ابتدایی :

? ساعت ١٠:۳۰ تا ١١:۰۰ بازی و ریاضی – پایه اول

? ساعت ١١:۰۰تا ١١:۳۰فارسی و نگارش – پایه دوم

? ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰فارسی و نگارش – پایه سوم

? ساعت ۱۲:۱۰ تا ١٢:۴۰علوم تجربی و تفکر – پایه چهارم

? ساعت ١٢:۴۰ تا ١۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی – پایه پنجم

? ساعت ١۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش – پایه ششم


متوسطه اول :

? ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم

? ساعت ۱۵:٠٠ تا ۱۵:٣٠ ریاضی- تعیین عدد های اول پایه هشتم

? ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی – تفاضل مجموعه ها پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه :

? ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی


متوسطه دوم :

? ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

? ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

? ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

? ساعت ۲۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

? ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ /درس (نمودار مکان -زمان) – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی


شبکه چهار

? ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

? ساعت ۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

? ساعت۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

? ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

? ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

? ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

? ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

? ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

? ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

? ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن

? ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان

? ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

? ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

? ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

? ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

? ساعت ۱۶:۳۰ درس پیامهای آسمان ۷

مهدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.