لزوم اتخاذ تصمیم قطعی درباره شبکه‌های برون مرزی

 لزوم اتخاذ تصمیم قطعی درباره شبکه‌های برون مرزی

عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما گفت: شبکه‌های برون مرزی بر مبنای طرحی که سال‌هاست درباره‌اش صحبت می‌شود باید به عنوان رسانه‌های مستقل در نظر گرفته شوند و امکانات و بودجه مستقل و جداگانه برای آنها لحاظ شود!

درحالی که سازمان صداوسیما روز به روز مخاطبان خود را روانه شبکه های ماهواره می کند عضو هیات علمی دانشکده صداوسیما می گوید باید شبکه های برون مرزی به عنوان رسانه‌های مستقل در نظر گرفته شوند و امکانات و بودجه مستقل و جداگانه برای آنها لحاظ شود. این درحالی است که شبکه های داخلی از اواضاع فنی و محتوایی نامناسبی رنج می برند.

ین مدرس ارتباطات افزود: از آن جا که پوشش شبکه‌های برون مرزی جهانی است و این شبکه‌ها می‌خواهند پیام خود را به علاقه مندان و دوستداران انقلاب و نظام اسلامی برسانند باید از هر لحاظ نگاه ویژه ای به آنها شود و درگیر مسائل و مشکلاتی همچون کمبودهای مالی و بودجه ای، فنی، تکنولوژیک و نیروی انسانی ماهر نباشند.

نعمتی انارکی با اشاره به قطع برنامه‌های شبکه عربی الکوثر از ماهواره یوتل ست اظهارداشت: امروزه رسانه ها برای رساندن پیام خود به مخاطبان جهانی، از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی استفاده می‌کنند. طبیعی است سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ای بزرگ و جامع که دارای شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون داخلی و برون مرزی است نیز از این تکنولوژی برای انتقال پیام به مخاطبانش بهره بگیرد.

وی با تاکید بر این که ماهواره‌ها زمینه انتقال پیام به مخاطب را برای رسانه‌ها فراهم می‌آورند، گفت: پخش برنامه‌های یک رسانه از ماهواره ها باعث می شود که پس از مدتی مخاطبان با گستره جهانی ارتباط برقرار کرده و در زمره بینندگان و شنوندگان آن رسانه درآیند.

عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما ادامه داد: طبیعی است که وقتی وقفه ای، چه به دلیل فنی و چه به خاطر مشکلات مالی، در پخش برنامه های یک رسانه به وجود بیاید، ارتباط با مخاطبان قطع شده و امکان رساندن پیام و صدای رسانه به آنها سلب می شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند این خطر وجود دارد که رسانه، مخاطبان خود را از دست بدهد.

نعمتی انارکی خاطرنشان کرد: این قاعده شامل شبکه های برون مرزی جمهوری اسلامی و از جمله شبکه عربی زبان الکوثر هم می شود و در صورت توقف پخش برنامه های این شبکه ها از ماهواره های مختلف، ممکن است مخاطبان خود را از دست بدهند و بینندگان و شنوندگانشان به سراغ رسانه ها و شبکه های دیگر بروند.

این مدرس ارتباطات تصریح کرد: باید هر چه زودتر مشکل توقف پخش برنامه های شبکه الکوثر از ماهواره یوتل ست برطرف و شرایط پخش مجدد برنامه ها فراهم شود.

نعمتی انارکی یادآور شد: قطع برنامه‌های شبکه‌های برون مرزی از ماهواره‌ها آسیب پذیری خطرناک را به دنبال خواهد داشت. اگر صدا و تصویر این رسانه ها برای مخاطبان جهانی شان قطع شود، ارتباط دوباره کاری سخت و پر هزینه ای خواهد بود و تبعات فراوانی را به دنبال دارد.

علی حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.