صداوسیما چندین فرستنده در رده فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز را در شهر تهران روشن کرد!

 صداوسیما چندین فرستنده در رده فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز را در شهر تهران روشن کرد!

با افزایش روند کشمکش بین سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات، صداوسیما در جهت اثبات الزام نیاز به محدوده فرکانس 700 تا 800 مگاهرتز، از دیروز و امروز چند فرستنده جدید در (کانال 51 – فرکانس 714 مگاهرتز) ، (کانال 57 – فرکانس 762 مگاهرتز) و (کانال 58 -فرکانس 770 مگاهرتز) در شهر تهران روشن کرده است که برنامه‌های درحال پخش آن، همان شبکه‌های HEVC موجود در (فرستنده چهارم | TS4) است.

برخی گمانه زنی ها از این خبر می‌دهند که صداوسیما به‌دلیل مسائل پیش آمده، برنامه‌های فنی خود را زودتر از موعد مقرر بهره برداری خواهد کرد و با توسعه و رسمیت بخشیدن به کدک HEVC بزودی چند شبکه را در این فضا ارتقای کیفیت پخش خواهد داد.

علی حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.